Γίνε η πρέσβειρα της Triumph

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού Facebook

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΓΙΝΕ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ TRIUMPH"

§ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο διοργανωτής του Διαγωνισμού "Γίνε πρέσβειρα της Triumph" στο προφίλ (λογαριασμό) της Triumph   (εφεξής ο "Διαγωνισμός") είναι η Tριούμφ Ιντερνάσιοναλ ΑΒΕΕ με έδρα στην Αβέρωφ 34, Ν.Ιωνία, με ΑΦΜ 094072714, εφεξής αποκαλούμενη  ο "Διοργανωτής".

2.  Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό διέπονται από τους παρόντες Κανόνες Διαγωνισμού (εφεξής αποκαλούμενοι οι "Κανόνες") και από την ισχύουσα νομοθεσία.  Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά αποδοχή των αρχών που περιλαμβάνονται στους Κανόνες.

3. Ο Διοργανωτής διεξάγει τον Διαγωνισμό μέσω του δικτυακού τόπου Triumph_GR, στο Facebook.com (εφεξής αποκαλούμενος " Δικτυακός Τόπος"), χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (application) στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.facebook.com/TriumphGR (εφεξής αποκαλούμενη η "Εφαρμογή").

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 12/01/16 έως την 08/02/16 (συμπεριλαμβανομένης).

 

§ 2

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά γυναίκες  με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής αποκαλούμενες "Συμμετέχουσες"), με δικό τους προφίλ (λογαριασμό) στον δικτυακό τόπο Facebook.com και οι οποίες είναι fan του δικτυακού τόπου www.facebook.com/TriumphGR.

2. Το προφίλ της συμμετέχουσας οφείλει να έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του δικτυακού τόπου Facebook.com και τα στοιχεία που περιέχονται στο προφίλ οφείλουν να είναι αληθή.

3. Κάθε Συμμετέχουσα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μόνο προφίλ προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

4. Στον διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής υπάλληλοι ή πρόσωπα που ενεργούν με εντολή του Διοργανωτή, ή οι σύζυγοι, τα τέκνα, οι γονείς ή τα αδέλφια αυτών.

§ 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Προϋπόθεση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί η υποβολή συμμετοχής χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή.

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό (εφεξής αποκαλούμενη η "Συμμετοχή") περιλαμβάνει:

α) την χρήση της Εφαρμογής για την αποστολή του αντικειμένου του διαγωνισμού ήτοι την παρουσίαση μιας αποκριάτικης ατμόσφαιρας (εφεξής αποκαλούμενο το "Αντικείμενο Διαγωνισμού".  Για την επίτευξη του Αντικειμένου του Διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνική. Το Αντικείμενο οφείλει να συνάδει με την εικόνα της μάρκας (brand image) και οφείλει να περιλαμβάνει μια εικόνα εσωρούχων Triumph  . π.χ.  με την μορφή φωτογραφίας. Το Αντικείμενο του Διαγωνισμού οφείλει να συνάδει με την επικρατούσα  ατμόσφαιρα στο προφίλ της μάρκας στο Instagram, προσβάσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.instagram/triumph_gr.

β) την υποβολή απάντησης στην ερώτηση χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή (εφεξής αποκαλούμενη η "Απάντηση στην Ερώτηση"): "Γιατί θέλετε να λάμψετε στο ρόλο της πρέσβειρας της μάρκας (Πρέσβειρα της Triumph) της Triumph ;"

γ) την υποβολή προσωπικών στοιχείων χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, ήτοι όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση, μέγεθος στηθόδεσμου (μέγεθος στήθους [cup size] και περιφέρεια  πλάτης [band size]). Οφείλουν να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του εντύπου της


 

Εφαρμογής. Η Συμμετέχουσα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν υποβολή ψευδών στοιχείων.

3. Η Συμμετέχουσα δύναται να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό μόνο μια φορά και η συμμετοχή οφείλει να γίνεται για λογαριασμό της. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απολύτως προαιρετική και δωρεάν.

4. Οι Συμμετοχές στον Διαγωνισμό οφείλουν να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

- η συμμετοχή δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει περιεχόμενο που είναι υβριστικό, χυδαίο, προωθεί διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, την εθνικότητα ή παραβιάζει με οιοδήποτε άλλο τρόπο τον νόμο ή τους κανόνες καλής συμπεριφοράς.

- η συμμετοχή δεν επιτρέπεται να απεικονίζει ή να υποδηλώνει οιαδήποτε σχέση με βία.

- η συμμετοχή δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει υβριστικούς χαρακτηρισμούς ή λέξεις που θεωρούνται προσβλητικές γενικώς.

- η συμμετοχή οφείλει να ολοκληρώνεται στην Εφαρμογή και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ερεθίσματα  που παρέχονται σε αυτή.

5.  Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκλείσει από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό

μια Συμμετέχουσα που παραβιάζει τους κανόνες και συγκεκριμένα:

α) διεξάγει δραστηριότητες που παραβιάζουν τον νόμο, τους κανόνες καλής συμπεριφοράς ή τα δικαιώματα τρίτων.

β) διεξάγει δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει εύλογη υποψία ότι αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των Κανόνων, ή των μέτρων ασφαλείας ή των αρχών λειτουργίας του Διαγωνισμού.

γ) διεξάγει δραστηριότητες οι οποίες παραβιάζουν τα νόμιμα συμφέροντα οιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Triumph  ή βλάπτουν την εικόνα αυτών.

δ) χρησιμοποιεί scripts ή αυτοματοποιημένο λογισμικό για την επίσκεψη στο προφίλ.

6. Έγκυρη Συμμετοχή θεωρείται η συμμετοχή που υποβλήθηκε κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και η οποία πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.   Συμμετοχές που δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

7. Η Συμμετοχή στον Διαγωνισμό θεωρείται ότι συνιστά δήλωση της Συμμετέχουσας με την οποία δηλώνει ότι  είναι κάτοχος όλων των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων του περιεχομένου της Συμμετοχής και της Απάντησης στην Ερώτηση και ότι η Συμμετέχουσα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν παραβίαση σχετικών δικαιωμάτων τρίτων.

8. Με την υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό η Συμμετέχουσα δηλώνει την συναίνεση της, ως αντάλλαγμα για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, χωρίς αξίωση περαιτέρω αμοιβής για την χρήση και την διάδοση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της Απαντήσεως στην Ερώτηση, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω αναπαραγωγής, ηχογράφησης και διανομής σε ενέργειες μάρκετινγκ, στον τύπο ή σε ενημερωτικό υλικό και στις ενδοεταιρικές κοινοποιήσεις της Triumph , καθώς και στον δικτυακό τόπο http://www.triumph.com/gr/el ή στο προφίλ της Triumph  στην διεύθυνση www.facebook.com/ TriumphGR, από τον Διοργανωτή καθώς και για την υπογραφή του εν λόγω υλικού με το πλήρες όνομα της Συμμετέχουσας. Τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν άλλα προσωπικά στοιχεία πέραν της φωτογραφίας, του ονόματος και του επωνύμου.

9. Η Συμμετέχουσα οφείλει να γνωρίζει ότι υποβολή Συμμετοχής ενδεχομένως να συνεπάγεται την ανάρτηση της εικόνας και των φωτογραφιών της, συμπεριλαμβανομένων αυτών στις οποίες εμφανίζεται με εσώρουχα, σε βιτρίνες καταστημάτων που ανήκουν στην μάρκα Triumph  καθώς και ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θεωρείται ως συναίνεση σε αυτό. Για επιλεγμένες Συμμετέχουσες θα προγραμματιστεί επαγγελματική φωτογράφηση εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

 


 

§ 4

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για:

- ενέργειες ή παραλείψεις άλλων οντοτήτων και ειδικότερα των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών και του δικτυακού τόπου Facebook.

- περιστάσεις όπου η Συμμετέχουσα αδυνατεί να υποβάλλει δεόντως Συμμετοχή, για λόγους που δεν σχετίζονται με τον Διοργανωτή  και ειδικότερα λόγω βλάβης του υπολογιστή ή του υλικού της, λόγω προβλημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο, ή για λόγους που σχετίζονται με το Facebook.

- μη λήψη από την Συμμετέχουσα ειδοποιήσεων μέσω  Email σχετικά με τυχόν νίκη στον Διαγωνισμό λόγω ρυθμίσεων του λογαριασμού Email της, ρυθμίσεων φίλτρου ανεπιθύμητων (antispam filter) ή για άλλους λόγους πέραν του έλεγχου του Διοργανωτή.

- βλάβη, πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή, του διακομιστή/διακομιστών (server) στους οποίους φιλοξενείται το Facebook και για τυχόν συνέπειες αυτής καθώς και για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση πρόσβασης στην σελίδα στην διεύθυνση www.facebook.com/ TriumphGR για λόγους που δεν σχετίζονται με τον Διοργανωτή.

2. Ο Διοργανωτής δηλώνει ότι ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με το Facebook. Το Facebook αποτελεί σήμα κατατεθέν της Facebook Inc. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Συμμετέχουσα παρέχονται στον Διοργανωτή και όχι στην Facebook Inc. Τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τον Διαγωνισμό οφείλουν να απευθύνονται αποκλειστικά στον Διοργανωτή.

3. Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων τρίτων έναντι του Διοργανωτή σχετικά με το υλικό που απέστειλε μια Συμμετέχουσα, η Συμμετέχουσα οφείλει να συμμετάσχει άμεσα στην υπόθεση  προς υπεράσπιση του Διοργανωτή, να απαλλάξει τον Διοργανωτή από οιαδήποτε αξίωση και να ικανοποιήσει τυχόν αναγνωρισμένες ή βεβαιωμένες με τελεσίδικη απόφαση αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαστικών εξόδων ή άλλων εξόδων διακανονισμού.

§ 5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Στο πρώτο μέρος του Διαγωνισμού όχι λιγότερα από 1 και όχι περισσότερα από 20 πρόσωπα θα επιλεχθούν (εφεξής "Νικήτρια" ή "Νικήτριες") τα οποία κατά την κρίση του Διοργανωτή υπέβαλλαν τις καλύτερες Συμμετοχές και έδωσαν τις πιο ενδιαφέρουσες Απαντήσεις στην Ερώτηση, σύμφωνα με τους Κανόνες και τα οποία συμπλήρωσαν ορθά το έντυπο συμμετοχής. Ο ακριβής αριθμός Νικητριών θα καθοριστεί από τον Διοργανωτή λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των συμμετοχών που υποβλήθηκαν. Τα αποτελέσματα του μέρους αυτού θα κοινοποιηθούν στην Εφαρμογή έως την 22/02/16.

2. Σε περίπτωση παραβίασης οιοδήποτε άρθρου των Κανόνων, στην Συμμετέχουσα δεν θα επιτραπεί να ανακηρυχτεί Νικήτρια ή θα της αφαιρεθεί το δικαίωμα να παραμείνει Νικήτρια.

3. Η αποστολή, εντός 7 ημερών από την ανακοίνωση των Νικητριών στην Εφαρμογή,  προσωπικού μηνύματος στο προφίλ της Triumph GR από την Συμμετέχουσα η οποία κατονομάστηκε στην Εφαρμογή ως Νικήτρια του Διαγωνισμού,  αποτελεί προϋπόθεση για την ανακήρυξη μιας Συμμετέχουσας σε Νικήτρια.

4. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία επικοινωνίας με Συμμετέχοντες λόγω υποβολής  λανθασμένων προσωπικών στοιχείων τα οποία καθιστούν αδύνατη την επικοινωνία.

5. Το δεύτερο μέρος του Διαγωνισμού αποτελείται από το κάστινγκ (casting) (εφεξής το "Κάστινγκ"), το οποίο θα διεξαχθεί την 15/02/16 στην Καρτάλη 4, Αθήνα 11528. Κάθε Νικήτρια θα έχει 10 λεπτά για να παρουσιάσει τον εαυτό της με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Εντός 2 ημερών από το Κάστινγκ ο Διοργανωτής θα επιλέξει όχι λιγότερες από 1 και όχι περισσότερες από 3 Triumph πρέσβειρες της Triumph. Η επιλογή θα δημοσιευθεί στην Εφαρμογή.

7. Η ανακήρυξη σε πρέσβειρα της Triumph, δεν συμβαίνει αυτόματα κατόπιν της επιλογής μετά την ολοκλήρωση του Κάστινγκ αλλά απαιτεί την σύναψη γραπτής συμβάσεως με τον Διοργανωτή (εφεξής αποκαλούμενη "Σύμβαση Γίνε η πρέσβειρα της Triumph").

 

§ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΡΩΝ ΤΗΣ TRIUMPH

1. Προνόμια των πρεσβειρών της Triumph:

α) Χρήση του τίτλου Πρέσβειρα της

β) Συμμετοχή στην δημιουργία της εικόνας της μάρκας Triumph

γ) Δυνατότητα προώθησης των προφίλ τους με την συγγραφή σύντομων άρθρων, τα οποία παρέχονται από τον Διοργανωτή στην σελίδα των fan και σε άλλους δικτυακούς τόπους της μάρκας "Triumph".

δ) Συμμετοχή σε προωθητικές καμπάνιες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Διοργανωτή.

ε) Συνεργασία με bloggers και bra fitting experts  (ειδικούς εφαρμογής στηθόδεσμων) της μάρκας Triumph  ως μέλη μιας ομάδας ατόμων που συνεργάζονται μεταξύ τους (Η πρέσβειρα της Triumph που επιλέχθηκε από τον Διαγωνισμό + ένας blogger  +  ένας brafitting expert).

στ) Την πιθανότητα ανάρτησης καλλιτεχνικών φωτογραφιών της πρέσβειρας της Triumph με εσώρουχα στην βιτρίνα ενός καταστήματος Triumph .

 

2. Υποχρεώσεις των πρεσβειρών της Triumph:

α) Κατόπιν της συνάψεως της Συμβάσεως «Γίνε η πρέσβειρα της Triumph», η πρέσβειρα της Triumph υποχρεούται μια φορά τον μήνα να παραλαμβάνει, σε ημερομηνία και τόπο και από οντότητα που ορίζει ο Διοργανωτής, ένα σετ εσώρουχα για λόγους δοκιμής των εσωρούχων και σύνταξης άρθρου γνώμης σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στους Κανόνες και την Σύμβαση «Γίνε η πρέσβειρα της Triumph». Κατά την παραλαβή του πρώτου σετ εσωρούχων οι πρέσβειρες της Triumph οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες bra fitting.

β) Μια φορά το μήνα η πρέσβειρα της Triumph οφείλει να γράφει ένα σύντομο άρθρο γνώμης σχετικά με τα εσώρουχα που παρέλαβε (αρχείο Word, έως 500 χαρακτήρες) και να ετοιμάσει φωτογραφίες/ βίντεο που να επιδεικνύουν τα εσώρουχα που δοκιμάστηκαν. Οι φωτογραφίες/ βίντεο οφείλουν να συνάδουν με την αισθητική της μάρκας Triumph . Τα περιεχόμενο οφείλει να δημιουργείται κατόπιν διαβούλευσης με τον blogger και τον brafitting expert και να προωθείται στην οντότητα που ορίζεται από τον Διοργανωτή, εκτός εάν ο Διοργανωτής αποφασίσει διαφορετικά, ακόμη και κατά την διάρκεια της συνεργασίας. Ο brafitting expert θα προσθέτει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στο άρθρο γνώμης και εν συνεχεία θα προωθεί το συμπληρωθέν άρθρο στον blogger που υποδεικνύεται από τον Διοργανωτή, ο οποίος θα προσθέτει την άποψη του ως ειδικός σχετικά με το πιθανό styling του εν λόγω προϊόντος ή σχετικά με άλλες πτυχές του προϊόντος με τις οποίες ασχολείται στο blog του.  Ο blogger θα επεξεργάζεται την αξιολόγηση του προϊόντος που δημιουργήθηκε με αυτή την διαδικασία και την προωθεί απευθείας στον Διοργανωτή, ή σε άλλη οντότητα που υποδεικνύεται από αυτόν, ο οποίος θα δημοσιεύει το εν λόγω υλικό στα ίδια μέσα της μάρκας Triumph  ή σε άλλα εξωτερικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου των δικτυακών τόπων http://www.triumph.com, www.findtheone.triumph.com, Facebook στο www.facebook.com/ TriumphGR, instagram στο www.instagram.com/triumph_gr και YouTube στο https://www.youtube.com/user/TriumphGreece. Κατά την περίοδο ισχύος της Συμβάσεως «Γίνε η πρέσβειρα της Triumph», η πρέσβειρα  υποχρεούται να δημοσιεύσει το υλικό της , το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον Διοργανωτή, τουλάχιστον τέσσερεις φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της: Facebook και  Instagram, τα οποία θα υποχρεούται και να διαθέτει.

γ) Η πρέσβειρα της Triumph υποχρεούται να συμμετάσχει σε επαγγελματική φωτογράφηση ενδεδυμένη με ρούχα και με εσώρουχα (καλλιτεχνικές φωτογραφίες που δεν αποκαλύπτουν ολόκληρο το σώμα) και/ή βίντεο που δημιουργείται  για σκοπούς προώθησης της μάρκας.

δ) Η πρέσβειρα της Triumph υποχρεούται να συμμετάσχει σε τακτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την μάρκα Triumph , με έξοδα ταξιδίου και διαμονής που θα καλύπτονται από  τον Διοργανωτή.

3. Η πρέσβειρα της Triumph δεν δικαιούται να εγείρει οιαδήποτε αξίωση έναντι του Διοργανωτή για επιστροφή εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκε η πρέσβειρα σχετικά με την παραλαβή των εσωρούχων, την σύνταξη των άρθρων γνώμης, την προετοιμασία φωτογραφιών, βίντεο, την δημοσίευση αυτών από την πρέσβειρα της Triumph ή τον Διοργανωτή ή από τρίτους για λογαριασμό αυτού και σχετικά με την συμμετοχή σε φωτογραφήσεις ή βίντεο.

4. Οι Νικήτριες δεν δικαιούνται να ανταλλάξουν τις παροχές που προβλέπονται από τους Κανόνες με άλλου είδους παροχές και δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν τα προνόμια και τις υποχρεώσεις τους σε τρίτους.

 

§ 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

1. Τυχόν παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.triumph.com/gr/el/index.html, συμπληρώνοντας το ακόλουθο κείμενο "Διαγωνισμός Γίνε η πρέσβειρα της Triumph " εντός 14 ημερών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στην Εφαρμογή (η ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου στην ανωτέρω διεύθυνση θα είναι καθοριστική). Τυχόν παράπονα που υποβάλλονται μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

2. Δικαίωμα υποβολής παραπόνων έχουν μόνο οι Συμμετέχουσες.

3. Το παράπονο οφείλει να περιλαμβάνει: όνομα, επώνυμο, πλήρη διεύθυνση της Συμμετέχουσας, καθώς και λεπτομερή περιγραφή και αιτιολόγηση του παραπόνου και της φύσης της απαίτησης.

4. Τα παράπονα θα εξετάζονται από τον Διοργανωτή εντός 14 ημερών από την αποστολή του παραπόνου στον Διοργανωτή. Η Συμμετέχουσα θα ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση του Διοργανωτή μέσω συστημένης επιστολής που θα αποστέλλεται στην διεύθυνση που αναφέρεται στο παράπονο, εντός 7 ημερών από την εξέταση του.

 

§ 8

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα δικαστήρια στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων βρίσκεται η έδρα του Διοργανωτή.

2. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει τους παρόντες Κανόνες ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, εάν αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στις Συμμετέχουσες. Η τροποποίηση των Κανόνων τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης τους στον τόπο όπου είχαν δημοσιευθεί οι Κανόνες πριν την έναρξη του Διαγωνισμού.

3. Όλα τα έξοδα σχετικά με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων τελών σύνδεσης στο διαδίκτυο, έξοδα ταξιδίου για το κάστινγκ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου, διαμονής και διατροφής, βαραίνουν την Συμμετέχουσα.

4. Οι Κανόνες τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.