Accessibility
Skip to Content

קיום העקרונות החברתיים במפעלי ספקים

קיום העקרונות החברתיים במפעלי צד שלישי של ספקים

טריומף מצפה מספקי צד שלישי שלנו המספקים בגדים מוכנים, לציית באופ מלא לכל הדרישות המחייבות את המפעלים שלנו. טריומף נוקטת במדיניות פנים המתווה במדוייק את תהליך האישור הנוגע לקיום העקרונות החברתיים אצל ספקים ותיקים וחדשים. צוותי הספקים שלנו מתודרכים בהתאם והתהליך נמצא בפיקוח ותמיכת המטה באופן קבוע.

כל ספקי התוצרת הגמורה שלנו חייבים לעבור ביקורות עצמאיות חיצוניות באופן סדיר כדי לוודא שהם עונים על הדרישות המפורטות בקודי ההתנהלות שלנו. התוצאות מנותחות, ובכל מקרה של חריגה מחוייבים הנוגעים בדבר לבצע תיקון תוך פרק זמן מוגדר. התוצאות נבדקות ע"י ביקורת מעקב. אם הדרישות עדיין לא התמלאו, לא ניתן לראות שיפורים מספיקים או שהדיאלוג לא מצליח, אנו מנתקים את הקשרים המסחריים עם הספק הנוגע בדבר – סבר שקורה לעתים נדירות. ספקים חדשים חייבים לעבור תהליך אישור מושלם לפני תחילת עבודתנו איתם.