Accessibility
Skip to Content

Nasze zobowiązanie

Jako firma międzynarodowa Triumph International zatrudnia pracowników na całym świecie. Jesteśmy świadomi niezwykłej odpowiedzialności, którą ponoszą pracodawcy w erze globalizacji, dlatego opracowaliśmy nasz Kodeksie Postępowania.

W naszych staraniach dotyczących stałego i rentownego wzrostu, zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności gospodarczej zgodnie z prawem oraz w sposób odpowiedzialny i etyczny. Troszcząc się o dobro naszych ludzi, naszych współpracowników, interesariuszy i środowiska naturalnego.

Zobowiązując się do powyższego, prowadzimy następujące działania:

• Odpowiedzialność obejmuje interesy naszych interesatiuszy zarówno w podejmowaniu decyzji, oraz zapewniając i przestrzegając dobrych i etycznych praktyk.

• Zrównoważony rozwój dla przyszłych pokoleń, poprzez stworzenie możliwości gospodarczych i społecznych dla naszych pracowników i wspólnot, przy jednoczesnym przestrzeganiu środowiska naturalnego.

Dzięki rygorystycznym standardom nadzoru i zgodnośći mamy pewność, że możemy stosować to zobowiązanie i zarządzać ryzykiem, które osłabiłoby naszą odpowiedzialność, zrównoważony rozwój czy osiągnięcie celów firmy.

Zobowiązanie jest zgodne z naszymi wartościami i zasadami uczciwości, rzetelności i szacunku dla innych. Kultura ciągłęgo uczenia się i doskonalenia naszej struktury organizacyjnej i doglębnej komunikacji pozwoli nam monitorować i kontrolować w celu zapewnienia trwałego dziedzictwa dla przyszlych pokoleń.