Accessibility
Skip to Content

Nasze działania

Dzisiaj - Triumph, jako firma rodzinna pzostaje wiodącym producentem markowej bielizny. Posiadamy i wykorzystujemy znaczną część naszych zakładów produkcyjnych w wielu krajach na całym świecie. Oznacza to, że mamy bezpośrednią kontrolę nad tymi ośrodkami produkcyjnymi i możemy realizować wymogi przepisów, które spełniają wysokie standardy społeczne naszego lokalnego i centralnego zarządzania.

Triumph jest członkiem Business Social Compliance Initiative (BSCI) i realizuje wymagania BSCI w ramach łańcucha dostaw.

Nieustannie pracujemy nad poprawą i dalszym rozwojem wszystkich zakładów produkcyjnych, aby zapewnić nasze zobowiązania.

Zgodność społeczna w naszych fabrykach

Tradycyjnie w Triumph od ponad 125 lat, odpowiedzialność wobec naszych pracowników jest dla nas najważniejsza. Jak zostało wyrażone w naszej Misji, traktujemy naszych pracowników, jako nasz największy atut. W związku z czym zawsze upewniamy się, że pracownicy pracują w godziwych i bezpiecznych warunkach.

Najważniejsze zasady i wymagania, które muszą być spełnione w fabrykach są zawarte w Kodeksie Postępowania Triumph i Kodeksie Postępowania Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Następujące zasady:

• Wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych

• Zakaz dyskryminacji

• Odszkodowania

• Godziny pracy

• Bezpieczeństwo i higiena miejsca pracy

• Zakaz zatrudniania dzieci

• Zakas stosowania środków przymusowych i dyscyplinarnych

• Środowisko i kwestie bezpieczeństwa

• System zarządzania

Zasady są oparte na konwencji Międzynarodowej Organizacji Sądu Pracy . Zgodność ze wszystkimi lokalnymi przepisami i standardami jest również wymagana przez firmę Triumph.

Kierownictwo wyższego szczebla z fabryk jest zobowiązane do zapewnienia zgodności i przestrzegania naszych zasad na wszystkich poziomach. Triumph Global Management wspiera i monitoruje wszystkie wysiłki, podobnie jak Społeczną Odpowiedzialność Firmy, Inżynierię Biznesu oraz Bezpieczeństwo. Dobry system zarządzania, zarówno na szczeblu lokalnym i centralnym pozwala na powszechne zrozumienie, kontroli, analizy, ulepszenia systemów, wymiany i wzajemnego uczenia się. Przez niezależnych audytów zewnętrznych regularnie badane są wyniki zgodnościspołecznej. Wszelkie nieprawidłowości wykryte zostają natychmiast usunięte. Naszym celem jest, aby w naszych farykach panowała pełna zgoda i zrozumienie.

Zgodność Społeczna w Fabrykach naszych Dostawców

Triumph oczekuje od swoich zewnętrznych dostawców pełnego przestrzegania tych samych wymogów, które wiążą własne fabryki. Triumph ma politykę wewnętrzną która opisuje dokładnie proces zatwierdzania dotycząca społecznej zgodności dla nowych i istniejących dostawców. Nasze zespoły pozyskiwania nowych dostawców są na bieżąco szkolone i cały proces jest ciągle centralnie monitorowany i wspierany.

Wszyscy nasi dostawcy gotowej odzieży muszą regularnie przechodzić przez niezależny audyt zewnętrzny w celu zapewnienia, że ​​spełniają one wymogi określone w naszych kodeksach postępowania. Wyniki są analizowane, a tam gdzie występuje niezgodność, musi ona być natychmiast usunięta. Następnie wyniki są sprawdzane przez badania follow-up. Jeśli wymagania nie zostały spełnione, ani w wystarczający sposób ulepszone lub występują widoczne problemy komunikacyjne, możemy w razie konieczności zaprzestać współpracy. Nowi dostawcy muszą przejść przez cały proces homologacji przed rozpoczęciem pracy z nimi.