Accessibility
Skip to Content

Zgodność społeczna w naszych fabrykach

Tradycyjnie w Triumph od ponad 125 lat, odpowiedzialność wobec naszych pracowników jest dla nas najważniejsza. Jak zostało wyrażone w naszej Misji, traktujemy naszych pracowników, jako nasz największy atut. W związku z czym zawsze upewniamy się, że pracownicy pracują w godziwych i bezpiecznych warunkach.

Najważniejsze zasady i wymagania, które muszą być spełnione w fabrykach są zawarte w Kodeksie Postępowania Triumph i Kodeksie Postępowania Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Następujące zasady:

• Wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych

• Zakaz dyskryminacji

• Odszkodowania

• Godziny pracy

• Bezpieczeństwo i higiena miejsca pracy

• Zakaz zatrudniania dzieci

• Zakas stosowania środków przymusowych i dyscyplinarnych

• Środowisko i kwestie bezpieczeństwa

• System zarządzania

Zasady są oparte na konwencji Międzynarodowej Organizacji Sądu Pracy . Zgodność ze wszystkimi lokalnymi przepisami i standardami jest również wymagana przez firmę Triumph.

Kierownictwo wyższego szczebla z fabryk jest zobowiązane do zapewnienia zgodności i przestrzegania naszych zasad na wszystkich poziomach. Triumph Global Management wspiera i monitoruje wszystkie wysiłki, podobnie jak Społeczną Odpowiedzialność Firmy, Inżynierię Biznesu oraz Bezpieczeństwo. Dobry system zarządzania, zarówno na szczeblu lokalnym i centralnym pozwala na powszechne zrozumienie, kontroli, analizy, ulepszenia systemów, wymiany i wzajemnego uczenia się. Przez niezależnych audytów zewnętrznych regularnie badane są wyniki zgodnościspołecznej. Wszelkie nieprawidłowości wykryte zostają natychmiast usunięte. Naszym celem jest, aby w naszych farykach panowała pełna zgoda i zrozumienie.