Accessibility
Skip to Content

Zgodność Społeczna w Fabrykach naszych Dostawców

Triumph oczekuje od swoich zewnętrznych dostawców pełnego przestrzegania tych samych wymogów, które wiążą własne fabryki. Triumph ma politykę wewnętrzną która opisuje dokładnie proces zatwierdzania dotycząca społecznej zgodności dla nowych i istniejących dostawców. Nasze zespoły pozyskiwania nowych dostawców są na bieżąco szkolone i cały proces jest ciągle centralnie monitorowany i wspierany.

Wszyscy nasi dostawcy gotowej odzieży muszą regularnie przechodzić przez niezależny audyt zewnętrzny w celu zapewnienia, że ​​spełniają one wymogi określone w naszych kodeksach postępowania. Wyniki są analizowane, a tam gdzie występuje niezgodność, musi ona być natychmiast usunięta. Następnie wyniki są sprawdzane przez badania follow-up. Jeśli wymagania nie zostały spełnione, ani w wystarczający sposób ulepszone lub występują widoczne problemy komunikacyjne, możemy w razie konieczności zaprzestać współpracy. Nowi dostawcy muszą przejść przez cały proces homologacji przed rozpoczęciem pracy z nimi.