Accessibility
Skip to Content

แบรนด์ของเรา

จากชุดชั้นในแสนเย้ายวนจนถึงชุดว่ายน้ำที่ท้าทายแสงแดดและทุกสายตาบนชายหาด หรือชุดลำลองสวมสบายในเวลากลางคืน ไทรอัมพ์ คือคลังของเครื่องแต่งกายแฟชั่นแบรนด์ที่พิเศษสุด มาร่วมค้นพบโลกแห่งชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำและชุดนอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา
Read more

ประวัติ

เครื่องหมายการค้าไทรอัมพ์ได้มีการใช้มานานกว่า 100 ปีแล้วซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการสร้างและเติบโตมาอย่างมั่นคงและยาวนานในช่วงเข้าสู่สหัสวรรษใหม่
Read more

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เพราะเราเป็นบริษัทระดับโลกเราจึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วย และข้อกำหนดมาตรฐานเชิงนิเวศน์วิทยานั้นก็มักกลายเป็นแหล่งนวัตกรรมใหม่ต่อไปข้างหน้าทั้งด้วยตัวของผลิตภัณฑ์เองและในกระบวนการผลิต
Read more

การรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับนานาชาติไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงมีพนักงานอยู่ทั่วทุกมุมโลก จึงเป็นเหตุให้เราใส่ใจในเรื่องความรับผิดชอบเป็นพิเศษที่มีอยู่ในตัวพนักงานทุกคนในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เรายึดถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยระบุไว้ในหลักปฏิบัติของเรา
Read more

ทัศนวิสัยแห่งอนาคต

โลโก้ใหม่อันทันสมัยของไทรอัมพ์นั้นนับเป็นศูนย์รวมของการร่วมมือกันออกแบบใหม่อย่างจริงแท้ซึ่งเป็นสิ่งที่รวมเอาความมุ่งมั่นโดยตรงของไทรอัมพ์กับความต้องการของผู้บริโภค
Read more