Accessibility
Skip to Content

Karrier

Mivel egy modern, innovatív cég vagyunk, dinamikus embereket keresünk akik jó csapat játékosok és szeretnének velünk dolgozni a Triumph International sikeréért.

Ha felkeltette érdeklődését bármelyik állásajánlatunk, akkor várjuk önéletrajzát.


Szívesen válaszolunk minden kérdésére.

Job Offers

Irodai és menedzsment pozíciók / Office and Management Positions 
Az irodai, menedzsment pozíciókról itt informálódhatsz. / Find our current local and worldwide office and management positions here.
Tovább

Kiskereskedelmi, raktári és gyártással kapcsolatos pozíciók / Retail, Warehouse and Factory Jobs
A kiskereskedelmi, raktári és gyári munkalehetőségeket itt találod. / Find our current local jobs in retail, warehouses and factories here.  

Tovább

Adatvédelmi nyilatkozat

A TRIUMPH kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésre. A hozzánk beérkező személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük az adatvédelmi jogszabályokkal és az Adatvédelmi Nyilatkozattal összhangban és kizárólag a kiválasztási folyamathoz használjuk azokat.

Felmerülő kérdések esetén legyen szíves ezen email címen keresztül kapcsolatba lépni velünk: recruitment.europe@triumph.com

 

§ 1   Az adatkezelő

 

Az adatkezelő az Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályai, valamint más adatvédelmi jogszabályok értelmében:

 

Triumph Holding

Cím: Promenadenstrasse, 24 – CH5330 – Bad Zurzach

E-Mail: recruitment.europe@triumph.com

Weboldal: www.triumph.com

 

§ 2   Adatvédelmi Megbízott

 

Az Adatkezelő az alábbi címen érhető el:

E-Mail: dpo@triumph.com

§ 3   Mi minősül személyes adatnak?

 

A személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Ez magában foglalja például az Ön nevét, életkorát, címét, telefonszámát, születési dátumát, e-mail címét, IP-címét vagy számítógépes felhasználói szokásait. Azon információk, amelyekkel nem (vagy csak aránytalan erőfeszítéssel) tudunk eljutni az Ön személyéhez, pl. az adatok anonimizálásával már nem személyes adatról van szó. A személyes adatok feldolgozása (például gyűjtése, visszakeresése, használata, tárolása vagy továbbítása) mindig jogi alapot vagy beleegyezést igényel.

 

§ 4   Általános adatfeldolgozási fogalmak

 

a)      A feldolgozás hatálya és célja

 

Személyes adatainak megadásával Ön engedélyt ad adatainak feldolgozására a felvételi folyamat hatékony és korrekt végrehajtása céljából. Ön bármikor visszavonhatja ezt az engedélyt, ami azonban azt jelenti, hogy a továbbiakban nem tudjuk feldolgozni jelentkezéseit és így jövőbeli karrierlehetőségeknél nem tudunk Önnel számolni a Triumph Csoporton belül.

Ha konkrét pozícióra jelentkezett, az adatai a toborzási csapat számára elérhetővé válnak. Abban az esetben, ha általános jelentkezést küldött, adatai azon illetékes szervezeti egység, osztály számára válnak elérhetővé, amelynek aktuális állásajánlatához az Ön szakmai profilja leginkább illik.

Ha jelentkezése nem felel meg az adott konkrét pozíciónak, megpróbáljuk profilját a Triumph csoport egyéb releváns pozícióival összekötni. Adatai nem kerülnek át a Triumph csoporton kívüli vállalatokra.

b)     Jogi alap

 

Az Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének 1. pontja szolgál az adatfeldolgozás jogalapjaként. Az említett adatok feldolgozása szükséges szolgáltatásaink biztosításához, és ezáltal cégünk jogos érdekeinek védelmét szolgálja.

 

c)      Az adatok törlése és a tárolás időtartama

 

 

Személyes adatait töröljük, amint lezárjuk az adott pozíció toborzását. Ön azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor töröltesse személyes adatait.

 

§ 5   Adat-átadás harmadik fél részére

 

Egyes országokban a Triumph Csoport harmadik felek által nyújtott támogatást használhat az adatok kezeléséhez.

Ebben az esetben a Triumph biztosítja, hogy az adatokat csak toborzás céljából és az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban használják fel. A Triumph minden ésszerű lépést megtesz a személyes adatok védelme és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

§ 6   Az Ön jogai mint az Információ Alanya

 

Ha az Ön személyes adatait feldolgozzák, akkor Ön az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében az információ alanya és a következő jogok vonatkoznak Önre:
 

·         A GDPR 15. cikkének értelmében tájékoztatást kérhet az általunk feldolgozott személyes adatairól.

Tájékoztatást kérhet a feldolgozás céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, a címzettek kategóriáiról, akik részére adatait közzétették vagy közzétehetik, a tervezett tárolási időszakról, a korrekciós-  törlési- , korlátozásijog meglétéről,  a felügyeleti hatóság felé benyújtandó panasz jogáról, az adatok eredetéról, amennyiben nem általunk begyűjtöttekről beszélünk, annak harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő továbbításáról, illetve az automatizált döntéshozatalról,- ideértve a profilalkotást és az ebben részt vevő jelentős adatok felhasználását.

 

·         A 16. cikk értelmében azonnal kérheti a helytelen adatok helyesbítését vagy az általunk tárolt személyes adatok frissítését.

 

·         A 17. cikk értelmében Ön kérheti az általunk tárolt személyes adatainak törlését, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges a véleménynyilvánítás és információs szabadság gyakorlásához, törvényi kötelezettség teljesítéséhez, közérdek érvényesítéséhez, vagy jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához, védelméhez.

 

 

·         A 18. cikk értelmében kérheti a személyes adatkezelés korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát, ha a feldolgozás jogellenes, ha már nincs szükségünk az adatokra, és Ön elutasítja azok törlését, mert jogi követelést szeretne gyakorolni. Ön jogosult a GDPR 18. cikkében foglaltakra, ha a 21. cikkel összhangban tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

·         A 20. cikk értelmében kérheti, hogy az Ön által megadott személyes adatokat strukturált, aktuális és számítógépes olvasható formában megkapja, vagy kérheti, hogy átadjuk azt egy másik felelős személynek.

 

·         A 7. Cikk 3. pontjának értelmében bármikor visszavonhatja a adatkezelési hozzájárulását. A hozzájárulás hiányában a jövőben adatainak feldolgozása nem engedélyezett számunkra.

 

·         A 77. cikk szerint Önnek jogában áll panaszt tenni felügyeleti hatósághoz. Felveheti a kapcsolatot a tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti illetékes hatósággal vagy cégünk központjával.

 

 

 

§ 7   Kifogásoláshoz való jog

 

Amikor a személyes adatok feldolgozása jogos érdekeken alapul a 6. cikk 1. bekezdésének első pontja alapján- ahogy azt már fentebb említettük  - Önnek joga van megtagadni a személyes adatok feldolgozását a 21. cikk alapján: feltéve, hogy annak sajátos helyzetéből eredő okai vannak.

 

§ 8   Adatbiztonsági és biztonsági intézkedések

 

Elkötelezzük magunkat az adatvédelem és az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése iránt. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk az általunk tárolt adatok manipulálását, elvesztését vagy a velük való visszaélést, széleskörű technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk, melyek rendszeresen ellenőrzés és technológiai fejlesztés alatt állnak.

 

Azonban szeretnénk rámutatni, hogy a világháló felépítése miatt lehetséges, hogy az adatvédelmi szabályokat és a fent említett biztonsági intézkedéseket más személyek vagy intézmények nem követik, amelyekért nem vagyunk felelősek.

Különösen a titkosítatlan adatok lehetnek - pl. ha ez e-mailben történik - harmadik fél számára olvashatóak. Minderre nincs technikai hatásunk. A titkosítás vagy más módon történő visszaélés elleni védelem a felhasználó felelőssége.