VÅRA

MEDARBETARE

Våraleverantörer

Vår högsta prioritet är säkerställa omfattande social och miljömässig efterlevnad i hela vår leveranskedja. Vi strävar ständigt efter att öka transparensen i vår leveranskedja och har utvecklat starka, långvariga partnerskap med våra leverantörer. Dessa relationer bygger på förtroende, och vi ställer höga krav på våra leverantörer när det gäller att producera produkter av högsta kvalitet samt följa våra miljö- och arbetsprotokoll.

Läs dokumenten i sin helhet

Uppförandekod
Amfori BSCI:s uppförandekod
Business Ethics Guidelines

Nyckelprinciper:

 • föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar
 • ingen diskriminering
 • skälig ersättning
 • rimliga arbetstider
 • inget barnarbete
 • särskilt skydd för unga arbetare
 • inga osäkra anställningsförhållanden
 • inget tvångsarbete
 • miljöskydd
 • etiskt företagande.
Klagomålsmekanism och arbetarens medverkan

Vår organisation har infört ett effektivt övervakningssystem för klagomål och whistle blowing som kan anpassas för personer och samhällen som kan påverkas negativt av vår organisations aktivitet.

Vi har skapat en integritetsfunktion (integrity@triumph.com) som är en oberoende och konfidentiell kanal för att ta emot information som relaterar till olämplig företagsstyrning. Den är öppen för både Triumph-anställda och tredjeparter. Eftersom vi deltar i Amfori BSCI kan alla tredjeparter lämna in klagomål om våra Amfori BSCI-implementeringsaktiviteter genom Amfori BSCI:s klagomålsförfarande [system@amfori.org].

Övervakning och utvärdering av leverantörer

När vi utvärderar våra leverantörer, tilldelar vi lika stor betydelse på hållbarhet som på våra viktigaste utvärderingskriterier: Kvalitet, service och kostnad. Vår avsikt är att främja transparens och samarbete, så vi delar öppet utvärderingsresultaten med fabrikerna i syfte att identifiera områden där vi kollektivt kan förbättra oss.

VåraInsatser

Vi upprätthåller löpande övervakning av både vår egen och våra leverantörers efterlevnad av vår uppförandekod.

Vad händer nu?

Vi säkerställer aktivt att våra tygleverantörer följer vår uppförandekod, som betonar vikten av att behandla anställda med respekt och omsorg. Under 2023 har vi utökat våra övervakningsinsatser till att täcka strategiska och viktiga tygleverantörer och därmed utvidgat omfattningen av vår tillsyn av sociala standarder.

Och sedan?

Vi upprätthåller en pågående övervakningsprocess av den sociala prestandan hos våra tygleverantörer. Detta inkluderar att identifiera viktiga frågor och utveckla strategier för att samarbeta med våra leverantörer i syfte att förbättra deras prestanda.

TRANSPARENS

Ta reda på vem som tillverkar våra produkter. Vi arbetar med leverantörer världen över. Vare sig vi äger dessa fabriker eller om de ägs av våra leverantörer, är vi fast beslutna att säkerställa att dem alla uppfyller våra standarder.

PRODUKTIONSCENTER

Dessa fabriker äger vi.

 1. Maroc Modis SA

  Lot 82, Rue 801, Quartier Industriel Sidi-Brahim II, Fes, Morocco

 2. Triumph International (India) Pvt Ltd.

  240B, Sengundram Village, Singaperumal Koil, Kanchipuram District, Tamilnadu, India

 3. Triumph International (Viet Nam) Ltd.

  No. 2, Street No 3, Song Than 1 Industrial Zone, Di An Town, Binh Duong Province, Vietnam

 4. Yancheng Body Fashion Ltd.

  No. 8 Qingnian Road, Yancheng, Jiangsu, China

Våra affärspartner

De här är fabrikerna som tillhör våra leverantörer. Bilaga: Excel

Våra sociala initiativ
Initiativ för mattor

Det tygavfall som genererades under vår produktionsprocess har fått ett nytt liv genom innovativa insatser för återvinning vid vårt produktionscenter i Marocko. Genom samarbete med en lokal förening har vi framgångsrikt omvandlat denna biprodukt från produktionen till fantastiska mattor. Det inledande försöket, som genomfördes i liten skala, visade sig vara en framgång.

Genom att bygga vidare på dessa framsteg, undersöker vårt team nu aktivt möjligheterna att skala upp återvinningsprocessen. Vårt slutmål är att eliminera behovet av deponering av tygavfall på soptippar.

Donation av pre-loved plagg

Vårt marockanska team har tagit ett annat anmärkningsvärt initiativ för att förlänga livslängden på pre-loved plagg. Denna mångfacetterade kampanj har flera syften, däribland att ge dessa plagg ett andra liv, minska föroreningar som uppstår när de slängs, förbättra levnadsvillkor genom bekämpning av fattigdom och främja en solidaritetskultur inom företaget.

För att stödja detta initiativ organiserade teamet en engagerande medarbetarkampanj som uppmuntrade till donation av pre-loved plagg till underprivilegierade personer i det omgivande samhället. Under 2022 samlade vi in cirka 400 kilo kläder till detta meningsfulla ändamål.